График

за провеждане на всички възстановителни серии по програмата "Нов Старт".
Януари 2023
 • 29.01 - 08.02
 • -
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Февруари 2023
 • 29.01 - 08.02, 12.02 – 22.02
 • 26.02 – 08.03
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Март 2023
 • 26.02 – 08.03, 12.03 – 22.03
 • 26.03 – 05.04
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Април 2023
 • 09.04 - 19.04
 • 23.04 – 03.05
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Май 2023
 • 07.05 – 17.05
 • 21.05 - 31.05
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Юни 2023
 • 04.06 - 14.06
 • 18.06 - 28.06
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Юли 2023
 • 02.07 - 12.07
 • 16.07 - 26.07
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Август 2023
 • 30.07 - 09.08, 13.08 - 23.08
 • 27.08 - 06.09
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Септември 2023
 • 10.09 - 20.09
 • 24.09 - 04.10
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Октомври 2023
 • 08.10 - 18.10
 • 22.10 - 01.11
За 5 / 7 /10 дневен пакет
Ноември 2023
 • 05.11 - 15.11
 • 19.11 - 29.11
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Декември 2023
 • 03.12 - 13.12
 • -
За 5 / 7 / 10 дневен пакет